Περιοδικό Ενώπιον - Τεύχος 70

Ο Χαράλαμπος Αποστολίδης ανακυρήχθηκε Οφφικιάλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

Μετοαριθμ. πρωτοκ.740 Πατριαρχικό Πιττάκιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλε- ως Βαρθολομαίου ανακυρήχθηκε Οφφικιάλιος του Πατριαρχείου ο συνάδελφος του Δικηγορικού μας συλλόγου κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης. Σύμφωναμε την Πατριαρχική απόφαση, του απενεμήθη το οφφίκιοτου "Άρχοντος Εκδίκουτης Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας", οφφίκιο και τίτλος τιμής που δεν αποβαίνει μόνο εις το πρόσωπόν του, αλλά προφανώς και εις τον Δικηγορικόν μας σύλλογο, καθώς ένα μέλος του τιμάται με αυτόν τον τίτλο, τον οποίο ελάχιστοι εις την επικράτειαν και ανά τον κόσμον έχουν, ενδεχομένως δε να είναι και ο μοναδικός εν ζωή συνάδελφός μας με τέτοιο οφφίκιο

Ο τίτλος του Άρχοντος Εκδίκου εδόθη για πρώτη φορά από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό, κατά δε την εκκλησιαστική παράδοση μετά την πτώση του Βυζαντίου τα οφφίκια απονέμονται από το Οικου μενικό Πατριαρχείο, εις όσους έχουν προσφέρει υπηρεσίες με αφοσίωση και προσήλωση εις το έρ γοντου. Ο τίτλος του Άρχοντος Εκδίκου εδίδετο εις τους υπερασπιστές των δικαίωνή εις τους εκ δίκης ορμώμενους υπηρέτες της Αγίας και Μεγά λης του Χριστού Εκκλησίας, προς υπεράσπιση των δικαίων, της Ορθοδοξίας και του έθνους. Ο ενλόγω συνάδελφος εδώ και 25 έτη προσέφε ρε αόκνως και αμισθή υπηρεσίες σε διάφορα μέρη και Μητροπόλεις του Οικουμενικού Θρόνου, όπως επί παραδείγματι της Μητροπόλεως Βελγίου, Ολ λανδίας και Λουξεμβούργου, Γαλλίας, Προύσης κλπ. Συμμετείχε στη διοργάνωση και την αποστο λή αντιπροσωπειών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως αυτή της ιδρύσεως και λειτουργίας Ορ θοδόξου Ναού του Αγίου Νικολάου εις την Αβάνα της Κούβας, διεκπεραίωσε θέματα που αφορού σαν το Πατριαρχείο, την εφαρμογή του Νόμου πε ρί αναγνωρίσεως ως ισοτί μου θρησκείας του Ορ θοδόξου Δόγματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ει δικότερα στο Βέλγιο μετά των άλλων εκκλησιών, την συμμετοχή εις τη διοργάνωση(ως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωμα τείων) της πρώτης Πατριαρχικής λειτουργίας μετά από 60 έτη στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζού ντα του Πόντου, ως και πολλών άλλων. Σε τηλεφωνική επαφή που είχαμε μαζί του μας εδήλωσε σεμνά ότι η απόδοση του οφφίκιου απο βαίνει όχι μόνο εις το πρόσωπόν του, αλλά και εις την ευρύτερη ποντιακή οικογένεια και προφανώς εις τον Δικηγορικόν Σύλλογο όπου και ανήκει.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το θέμα Περιοδικό Ενώπιον - Τεύχος 70