Πληθυσμιακά Κριτήρια για την άδεια ΤΑΧΙ

Τελευταία Νέα April 21, 2012
Πληθυσμιακά Κριτήρια για την άδεια ΤΑΧΙ

Αριθμός και έκδοση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα

1. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη σύμφωνα...

Διαβάστε περισσότερα...